Можливості звіту

Для контролю та аналізу бюджету використовуйте звіт по бюджету в меню Проекти / Завдання > Бюджет.

budget-report-capabilities-1-1

Звіт показує загальні витрати по проекту, а також бюджет кожної з задач. Бюджет проекту складається з основних пунктів, які дозволяють проаналізувати всі фактори витрат:

  1. Відпрацьований час проекту показує, скільки часу фактично витрачено на виконання проекту. Час всіх завдань проекту підсумовується.
  2. Вартість показує фактичні витрати на проект на даний момент. Вартість збільшується пропорційно до відпрацьованого часу.
  3. Передбачуваний бюджет ґрунтується на попередніх підрахунках фіксованої ставки та оцінювального часу виконання завдань.
  4. Затверджений бюджет показує запланований бюджет. Затверджуйте бюджет згідно з орієнтовним часом виконання проекту.
  5. Дельта бюджету — різниця між фактичними витратами та затвердженим бюджетом. Якщо дельта бюджету позначена червоним кольором, фактичний бюджет перевищує заплановані витрати.

budget-report-capabilities-1-2

Швидко відредагуйте бюджет проекту, натиснувши на значок редагування безпосередньо в полі “Затверджений бюджет”. Потім збережіть зміни.

budget-report-capabilities-1-3

Розгорніть проект, щоб побачити вартість, бюджет і ставку за окремими задачами. В поле завдань можна поміняти оцінювальний час — можливий час виконання завдання, ставку за годину і затвердити бюджет за завданням. Натисніть на значок редагування, поміняйте дані й збережіть зміни, натиснувши “галочку”.

budget-report-capabilities-1-4
Дельта бюджету кожного завдання розраховується автоматично відповідно до фактично відпрацьованого часу і погодинної ставки. Дельта показує різницю між запланованим бюджетом за завданням і реальними витратами.

Внизу сторінки відображаються підсумовані дані по всіх проектах.

Щоб відфільтрувати проекти, виберіть у спадному меню у верхньому лівому кутку потрібні проекти.

budget-report-capabilities-1-5

Чи була ця стаття корисною?

Подібні статті