Юридична справка

У тому, що багато співробітників частину робочого часу використовують не за призначенням, можна переконатися з результатів досліджень, присвячених цьому питанню. Візьмемо, наприклад, дослідження компанії Appleton Mayer :” Інтернет-користувачі: використання інтернету в особистих цілях співробітниками українських компаній “. Як показали результати дослідження, 69% співробітників українських компаній щодня використовують корпоративний доступ до інтернету в особистих цілях. І тільки 7% – виключно для роботи.

Тому не дивно, що більшість керівників вдається до використання сервісу для обліку робочого часу співробітників за комп’ютером і отримання об’єктивної оцінки ефективності їх роботи.

Законність використання систем обліку робочого часу співробітників

Згідно ст. 22 КЗпП в основні обов’язки співробітника входить:

1) особисте і сумлінне виконання своїх обов’язків за трудовим договором;

2) дотримання трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку;

3) виконання встановлених норм праці та завдань роботодавця;

5) дбайливе ставлення до майна роботодавця;

7) повідомлення роботодавця про причини відсутності на роботі;

10) нерозголошення державної чи комерційної таємниці та іншої захищеної законом інформації.

Оскільки комп’ютер – це власність компанії, і роботодавця зокрема, то працівник не має права користуватися ним, а також програмами, електронною поштою та Інтернетом в особистих цілях.

Якщо ж така потреба все-таки виникає, співробітник повинен узгодити свої дії з роботодавцем.

Використання Yaware.TimeTracker не суперечить Трудовому кодексу України. Мета установки сервісу – контроль роботодавцем дотримання співробітниками робочих обов’язків, а не збір їх особистих даних або інформації про приватне життя.

Ст. 28 КЗпП говорить:

1. Роботодавець вправі контролювати виконання працівниками трудових обов’язків, у тому числі з використанням технічних засобів, якщо це зумовлено особливостями виробництва, з обов’язковим попередженням працівників про їх застосування. Під час здійснення такого контролю не допускаються дії, що принижують честь і гідність або порушують інші права працівників.

Щоб уникнути витоку конфіденційної інформації, а також для контролю продуктивності використання робочого часу роботодавець може перевіряти зміст листування персоналу, а також список ресурсів, якими користуються співробітники в робочий час.

Карати чи звільняти кого-небудь за разове використання комп’ютера в особистих цілях звичайно ж не варто. Але ось систематичне порушення – привід для дисциплінарного стягнення.

Крім нецільового використання робочого обладнання, співробітники дуже часто порушують трудову дисципліну. Запізнення, затяжні перерви і передчасні відходи додому – все цього негативно позначається на показниках ефективності всієї компанії.

Згідно ст. 148 КЗпП:

1. Працівники зобов’язані дотримуватися режиму робочого часу, встановленого правилами внутрішнього трудового розпорядку відповідно до трудового законодавства, колективного та трудового договорів.

У свою чергу, роботодавець, згідно ст. 26 КЗпП має

3) право вимагати від працівника належного виконання роботи відповідно до умов трудового договору, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, нормативних актів роботодавця, правил охорони праці, дбайливого ставлення до ввіреного йому майна.

Використання Yaware.TimeTracker дозволить роботодавцю своєчасно виявити “порушників” робочої дисципліни і, грунтуючись на об’єктивних даних, вимагати від співробітників дотримання робочого графіка або відпрацювання недопрацьованих годин.

Зміст внутрішнього трудового розпорядку в повній мірі описує ст. 264 КЗпП, згідно з якою:

1. Внутрішній трудовий розпорядок визначає організацію та порядок роботи, а також пов’язані з цим права та обов’язки роботодавця і працівників.

2. Працівники повинні своєчасно і точно виконувати трудові обов’язки, що визначаються роботодавцем відповідно до законодавства і трудового договору, належно виконувати інші обов’язки, передбачені трудовим законодавством, колективними угодами, колективним і трудовим договорами між роботодавцем і працівником, утримуватися від дій, що перешкоджають іншим працівникам належно виконувати свої трудові обов’язки.

3. Роботодавець повинен організувати роботу працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечення недоторканності особистості працівника, дотримання трудової і виробничої дисципліни, неухильно дотримуватися вимог трудового законодавства і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

З трудовим кодексом України можна ознайомитися тут.

Можливість використання додаткових засобів контролю робочого процесу, в тому числі і Yaware.TimeTracker, рекомендується включити в трудовий договір. Це дозволить уникнути претензій з боку персоналу і зберегти лояльне ставлення до компанії.

Крім цього, керівник може видати внутрішній наказ по встановленню і використанню сервісу Yaware.TimeTracker на робочих комп’ютерах.

Чи була ця стаття корисною?